• head_banner_01

CE Papr Auto Darkening Gün ventilyasiýa ulgamy Howany arassalaýjy respirator kebşirleýiş kaskasy

Haryt amaly:

AIRPR tozan we bölejiklerden goramak üçin kuwwatly howany arassalaýjy respirator (PAPR) bolup, hapalanan howany süzýär we kebşirleýiş kaskasynyň kapotyna urýar.AIRPR kebşirleýji üçin ajaýyp görnüşi, goragy we köp taraplylygy üpjün edýär.Kaska, köp basgançakly HEPA süzgüç dizaýnyna, eşidilýän / yrgyldy duýduryşlaryna eýe bolan we zarýad berilýän li-ion batareýasy bilen işleýän akylly howany arassalaýjy üfleýji tarapyndan howa bilen üpjün edilýär.Köpugurly ulgam dürli programmalar üçin bölejik dem alyş goragyny hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Awto Darkening kebşirleýiş respirator, hapalanan kebşirleýiş şertlerinde gözüňizi we ýüzüňizi we dem alýan howany uçgunlardan, pytraňňy we zyýanly radiasiýa we PM-den goramak üçin niýetlenendir.Howa üpjünçiligi bölümleri kebşirleýjini arassa howa bilen üpjün etmek üçin howadaky zyýanly maddalary süzer.

Aýratynlyklary
3 TH3P ulgamy
♦ Optiki synp: 1/1/1/1
Hel Kaska we howa üpjünçiligi bölümi üçin daşarky düzediş
CE CE, ANSI, CSA, AS / NZS standartlary bilen

Önümleriň jikme-jiklikleri
ADF8610 HAKYKAT

NOOK. Kaskanyň spesifikasiýasy Dem alyş usuly
1 • Lightagty kölege 4 • Blower bölüminiň akym derejesi 1-nji dereje> + 170nl / min, 2-nji dereje> = 220nl / min.
2 • Optikanyň hili 1/1/1/1 • Işleýiş wagty 1-nji dereje 10h, 2-nji dereje 9h;(şert: täze batareýa otagynyň temperaturasy).
3 • Üýtgeýän kölege aralygy 4/5 - 8/9 - 13, Daşarky sazlama • Batareýanyň görnüşi Li-Ion zarýad berilýän, sikller> 500, naprýa / eniýe / kuwwaty: 14.8V / 2.6Ah, zarýad beriş wagty: takmynan.2.5s.
4 • ADF Görkeziş meýdany 3.94 × 2.36 ″ 100x60mm • Howa şlangynyň uzynlygy Gorag ýeňli 850mm (birleşdirijileri goşmak bilen 900mm).Diametri: 31mm (içerde).
5 • Sensorlar 4 • Ussat süzgüç görnüşi TH3P ulgamy üçin P3 TH3P R SL (Europeewropa).
6 • UV / IR goragy DIN 16-a çenli • Standart EN12941: 1988 / A1: 2003 / A2: 2008 TH3P R SL.
7 • Kartrijiň ululygy 4.33 × 3.53 ″ × 0.35 ″ 110 × 90 × 9 sm • Sesi derejesi <= 60dB (A).
8 • Gün energiýasy 1x çalşylýan litiý batareýa CR2450 • Material PC + ABS, Uzak ömri çotgasyz hereketlendirijili ýokary hilli top.
9 • Duýgurlyga gözegçilik Pesden ýokary, daşarky sazlama • Agram 1097g (Süzgüç we batareýa goşmak bilen).
10 • Funksiýa saýlaň kebşirlemek, kesmek ýa-da üwemek Ölçeg 224x190x70mm (iň ýokary daşynda).
11 • Linza çalyşmagyň tizligi (sek) 1 / 25,000 • Reňk Gara / çal
12 • Wagtyň gijä galmagy, garaňkydan ýagtylyga (sek) 0.1-1.0 doly sazlanyp bilner, Daşarky sazlama • Bejeriş (aşakdaky zatlary yzygiderli çalyşyň) Işjeňleşdirilen uglerod öňünden süzgüç: hepdede bir gezek 24 sagat ulansaňyz;H3HEPA süzgüji: hepdede 24 sagat ulansaňyz, 2 hepdede bir gezek.
13 • Kaska materialy PA
14 • Agram 500g
15 • Pes TIG ampleri bahalandyryldy > 5 amper
16 • Temperatura diapazony (F) işlemek (-10 ℃ - + 55 ℃ 23 ° F ~ 131 ° F)
17 • Linza ukyply Hawa
18 • Şahadatnamalar CE
19 Kepillik 2 ýyl

Bu element hakda
CE TH3P CE 1/1/1/1 TrueColor kebşirleýiş kaskasy bilen işleýän howa arassalaýjy respirator (PAPR) tassyklandy.
View Uly görnüş meýdançasy - Önümçiligi we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin uly açyk görnüş
● HEPA Süzgüji - Köp komponentli süzgüç ulgamy, 0,3 mikronda 99,97% bölejik süzgüçini üpjün edýär
● Akylly gülleýji - LED displeý, eşidilýän we yrgyldy duýduryşlary, tizligi sazlamagy teklip edýär
● Bütin gün rahatlygy - 5 oky sazlap bolýan kellä geýýän agramlar deň paýlanýar we rahatlygy ýokarlandyrýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň