• head_banner_01

1/1/1/1 optiki synpy bilen awtomatik garaňky kebşirleýiş süzgüji

Haryt amaly:

Kebşirleýiş pudagynda gün awto garalaýjy kebşirleme kaskasy giňden ulanylýar.Şahsy gorag enjamy.kebşirleýjiler üçin möhüm gural.Awtomatiki garalama kebşirleýiş kaskasy, kebşirleýjileri goramakda, kebşirlemegiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmakda has möhüm rol oýnaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Awto Darkening kebşirleýiş süzgüji, adaty kebşirleýiş şertlerinde gözüňizi we ýüzüňizi uçgunlardan, pytraňňy we zyýanly şöhlelerden goramak üçin kebşirleýiş kaskasynyň ätiýaçlyk bölegidir.Awto-garaňky süzgüç, ýaý urlanda açyk ýagdaýdan garaňky ýagdaýa awtomatiki üýtgeýär we kebşirleýiş togtadylanda aç-açan ýagdaýa gelýär.

Aýratynlyklary
Eld Hünärmen kebşirleýiş süzgüji
♦ Optiki synp: 1/1/1/1 ýa-da 1/1/1/2
♦ USB zarýad beriji
Kebşirlemek we üwemek we kesmek
CE CE, ANSI, CSA, AS / NZS standartlary bilen

Önümleriň jikme-jiklikleri
ADF9000 USB

Bu element hakda
1, 114 * 133 süzgüç kaskasy üçin çalyşýan süzgüç bölegi.
2, Içerki düzediş, ýöriteleşdirilen gabyklary dekal edip bilersiňiz
3, aýdyň görnüşi üpjün etmek üçin “TrueColor Technology”.
4, CE EN379 tassyklamasy
5, Gün paneli bilen uzak ömür we USB-den 500 gezek zarýad berilýär
6, Netijeli we howpsuzlyk işini dowam etdirmek üçin uly görnüş.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň