• head_banner_01

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Hangzhou Tainuo Elektron Tehnologiýa Co.
Häzirki wagtda ýokary hilli kebşirleýiş kaskalaryny we kebşirleýiş äýneklerini öndürijilerden biri bolduk, meselem: esasy gün awtoulagy garaňky kebşirleme kaskasy, üýtgeýän üýtgeýän kölege awto gün garaňky kebşirleýiş kaskasy, hünärmen üýtgeýän kölege gün awtoulagy garaňky kebşirleme kaskasy, sanly gözegçilik gün awtoulagy kebşirleýiş kaskasy, esasy gün awtoulagyny garaňkylaşdyrýan kebşirleýiş äýnekleri we üýtgeýän kölegeli gün awtoulagy garaňky kebşirleýiş äýnekleri.

hfd

Taryhymyz

“Hangzhou Tainuo Electronic Tech Co., Ltd” (TynoWeld ™) Hytaýyň Zhejiang şäheriniň Hangzhou şäherinde ýerleşýär.Biz R&D gün awtoulagyny garalaýan kebşirleýiş kaskasy we gün awtoulag garalaýjy kebşirleýiş äýnekleri bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji we eksportçy.1990-njy ýyldan bäri bu ugurda durýarys we Tainuo Electronic Tech Co., ltd.2010-njy ýylda dünýädäki müşderiler üçin goşmaça baha döretmek üçin dürli görnüşli önümler we ýokary hilli ýokary hünärli kebşirleýiş kaskasyny öndüriji bolup ýetişdik.

Bellik:
2018-nji ýylda Hytaýyň täze gümrük kanunyna laýyklykda kompaniýanyň iňlis ady hytaý adynyň harplary bilen ýazylmalydyr, şonuň üçin kompaniýamyzyň iňlis ady Hangzhou Tyno Electronic Tech., Ltd-den Hangzhou Tainuo Electronic Tech., Ltd.

hfdgjmh

nvcbyrt

bcvyrt

nvchtyr

Esasy önümlerimiz

“Hangzhou Tainuo Electronic Tech Co., Ltd” (TynoWeld ™) önümleri aşakdakylary öz içine alýar:
1. Esasy kölegeli gün awtoulagy garaňky kebşirleýiş kaskasy.
2. Professional üýtgeýän kölegeli gün awtoulagy garalaýjy kebşirleme kaskasy.
3. Üýtgeýän kölegeli gün awtoulagy garaňky kebşirleýiş kaskasy.
4. Sanly dolandyryş üýtgeýän kölege gün awtoulagy garaňky kebşirleýiş kaskasy.
5. Howpsuzlyk kaskasy bilen gün awtomatik garalaýjy kebşirleýiş maskasy.
6. Esasy kesgitlenen kölegeli gün awtoulagy garaňky kebşirleýiş äýnegi
7. Üýtgeýän kölegeli awtomatik garalaýjy kebşirleýiş äýnegi.
8. Professional kebşirleýiş kaskasy esbaplary.
Uly köpmilletli guramalardan başlap, kiçi aýry-aýry kompaniýalara çenli dünýädäki köp sanly kompaniýany kebşirleýiş kaskalary bilen üpjün edýäris.

Esasy bazar

“Hangzhou Tainuo Electronic Tech Co., Ltd” (TynoWeld ™) önümleri Amerika, Kanada, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Italiýa, Portugaliýa, Ispaniýa, Russiýa, Ukraina, Awstraliýa, Braziliýa, Argentina, Koreýa, Japanaponiýa, Eastakyn Gündogar, eksport edildi. bütin dünýäde diýen ýaly.

%
Gündogar Europeewropa
%
Günbatar Europeewropa
%
Demirgazyk Amerika
%
Günorta Amerika
%
Gündogar Aziýa

Haryt amaly

Kebşirleýiş pudagynda gün awto garalaýjy kebşirleme kaskasy giňden ulanylýar.Şahsy gorag enjamy.kebşirleýjiler üçin möhüm gural.Awtomatiki garalama kebşirleýiş kaskasy, kebşirleýjileri goramakda, kebşirlemegiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmakda has möhüm rol oýnaýar.

Hyzmatymyz

Bar bolan önümlerimizden başga-da, müşderilerimiziň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna laýyklykda kebşirleýiş kaskasyny we kebşirleýji süzgüç önümlerini öndürip bileris.Önümiň dowamynda her bir bölekden önümiň hiline tankydy gözegçilik edýäris.
OEM: Surata almak, reňk gutusy, Karton, Ulanyjy gollanmasy we ş.m.
ODM: Patent goragy, mugt sertifikat hyzmaty, önüm dizaýnyna kömek etmek üçin hünärmen topary we ş.m.