• head_banner_01

Awtoulag garaňky kebşirleýiş kaskasy kebşirleýiş maskasy polat material gurluşyk gurallary üçin amatly

Haryt amaly:

Kebşirleýiş pudagynda gün awto garalaýjy kebşirleme kaskasy giňden ulanylýar.Şahsy gorag enjamy.kebşirleýjiler üçin möhüm gural.Awtomatiki garalama kebşirleýiş kaskasy, kebşirleýjileri goramakda, kebşirlemegiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmakda has möhüm rol oýnaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Awto Darkening kebşirleýiş süzgüji, adaty kebşirleýiş şertlerinde gözüňizi we ýüzüňizi uçgunlardan, pytraňňy we zyýanly şöhlelerden goramak üçin kebşirleýiş kaskasynyň ätiýaçlyk bölegidir.Awto-garaňky süzgüç, ýaý urlanda açyk ýagdaýdan garaňky ýagdaýa awtomatiki üýtgeýär we kebşirleýiş togtadylanda açyk ýagdaýa gelýär.

Aýratynlyklary
Eld Hünärmen kebşirleýiş süzgüji
♦ Optiki synp: 1/1/1/1
♦ Sanly düzediş
Kebşirlemek we üwemek we kesmek
CE CE, ANSI, CSA, AS / NZS standartlary bilen

Önümleriň jikme-jiklikleri
ADF9000D


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň