• head_banner_01

“CE” şahadatnamasy bilen uly görnüşli awtoulag garaňky kebşirleme kaskasy

Haryt amaly:

Kebşirleýiş pudagynda gün awto garalaýjy kebşirleme kaskasy giňden ulanylýar.Şahsy gorag enjamy.kebşirleýjiler üçin möhüm gural.Awtomatiki garalama kebşirleýiş kaskasy, kebşirleýjileri goramakda, kebşirlemegiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmakda has möhüm rol oýnaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Arkanyň urulmagy bilen derrew göz goramagyny üpjün edýän bu professional kebşirleýiş kaskasy.Kebşirlemeýän wagtyňyz aç-açan görnüşi üpjün edýär, ýöne ýaý urlanda zerur kölege ýa-da süzgüç derrew üýtgeýär.Düzülip bilinýän kellä geýmek, elsiz işlemek üçin amatly süýşmegi üpjün edýär.

KJH (1)

Hakyky reňk tehnologiýasy
Hakyky reňk duýgusyny döredýän açyk penjire aýnasyna seretmek ýaly hek ýaşyl reňkini azaltmak, kebşirlän zadyňyzy has aýdyň görmek üçin.

KJH (2)

Aldaw obýekti gabat gelýär
Linza (aýratyn satylýar) aňsatlyk bilen gurnalan - aç-açan örtügiň aşagyndaky kebşirleýiş maskanyňyzyň içine düzüň.

KJH (3)

Iň amatly görünmek
3.86 “× 3.46” uly tomaşa meýdançasy, kebşirleýiş işini ýapmak üçin görüşi gowulandyrýan iş şertleriniň ähli jikme-jikliklerini dikeldýär.

KJH (4)

Sowgat gutly bolsun
1 * Kebşirleýiş kaskasy ; 1 * Daşarky gorag linzalary ; 1 * Içki gorag linzalary ; 1 * Gollanma

Aýratynlyklary
Ke Kebşirleýiş kaskasy
♦ Optiki synp: 1/1/1/1
Large Goşmaça görnüş görnüşi
Kebşirlemek we üwemek we kesmek
CE CE, ANSI, CSA, AS / NZS standartlary bilen

Önümleriň jikme-jiklikleri
ADF9100 (2) Dogry
ADF9100 (1) Dogry

MOD TN350-ADF9100
Optiki synp 1/1/1/2
Süzgüç ölçegi 114 × 133 × 10mm
Ululygyny görüň 98 × 88mm
Lightagtylyk kölegesi #3
Garaňky kölege Üýtgeýän kölege DIN5-8 / 9-13, Daşarky düwme sazlamasy
Geçiş wagty 1 / 25000S ýagtylykdan garaňkylyga
Awto dikeldiş wagty 0.2 S-1.0S Haýal, ädimsiz düzediş
Duýgurlyga gözegçilik Pesden ýokary, ädimsiz düzediş
Ark sensory 4
Pes TIG ampleri bahalandyryldy AC / DC TIG,> 5 amper
GRINDING funksiýasy Hawa (# 3)
Kölegäniň aralygy Hawa (DIN5-8)
ADF Öz-özüňi barlamak Hawa
Pes söweş Hawa (Gyzyl LED)
UV / IR goragy Hemişe DIN16 çenli
Işleýän üpjünçilik Gün öýjükleri we çalşylýan litiý batareýasy (CR2450)
Işletmek / öçürmek Doly awtomat
Material Impactokary täsir derejesi, Neýlon
Temp işle -10 from - + 55 from aralygynda
Temp saklamak -20 ℃ - + 70 from aralygynda
Kepillik 2 ýyl
Standart CE EN175 & EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3
Arza diapazony Taýýar kebşirlemek (SMAW);TIG DC∾TIG Pulse DC;TIG impuls AC;MIG / MAG / CO2;MIG / MAG impuls;Plazma arkasyny kesmek (PAC);Plazma ark kebşirlemek (PAW);Öwürmek.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň