• head_banner_01

Uly görnüş görnüşi Awto Darkening Kebşirleýiş süzgüji

Haryt amaly:

Kebşirleýiş pudagynda gün awto garalaýjy kebşirleme kaskasy giňden ulanylýar.Şahsy gorag enjamy.kebşirleýjiler üçin möhüm gural.Awtomatiki garalama kebşirleýiş kaskasy, kebşirleýjileri goramakda, kebşirlemegiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmakda has möhüm rol oýnaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Awto Darkening kebşirleýiş süzgüji, adaty kebşirleýiş şertlerinde gözüňizi we ýüzüňizi uçgunlardan, pytraňňy we zyýanly şöhlelerden goramak üçin kebşirleýiş kaskasynyň ätiýaçlyk bölegidir.Awto-garaňky süzgüç, ýaý urlanda açyk ýagdaýdan garaňky ýagdaýa awtomatiki üýtgeýär we kebşirleýiş togtadylanda açyk ýagdaýa gelýär.

Aýratynlyklary
Eld Hünärmen kebşirleýiş süzgüji
♦ Optiki synp: 1/1/1/1
Large Goşmaça görnüş görnüşi
Kebşirlemek we üwemek we kesmek
CE CE, ANSI, CSA, AS / NZS standartlary bilen

Önümleriň jikme-jiklikleri
khjg (1)
khjg (2)
hjkg

Bu element hakda
1, Bu awtomatiki garaňky kebşirleýiş süzgüji, 114 * 133 süzgüç kaskasy üçin uly çalyşýan kartrij bölegi.
2, Surat ýaly gijä galmak, duýgurlyk we kölege üçin daşarky ýa-da içerki sazlanylýan düwme, size saýlaw bar.
3, “TrueColor Technology” size uly açyk görnüşi hödürlemek üçin.
4, CE EN379, ANSI Z87.1 CAN / CSA Z94.3 AS / NZS1337.1 tassyklamasy, 2 ARYL Kepillik
5, Gün paneli we çalşylýan CR2450 batareýasy bilen uzak ömür.
6, 1/1/1/1 optiki synp bilen ýokary öndürijilik, oňa mynasyp.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň