• head_banner_01

Näme üçin TynoWeld saýlaň

1, Hünär öndürijisi hökmünde TynoWeldiň dünýä bazaryna 23 ýyllyk ODM & OEM tejribesi bar, meşhur önümleri hödürlemäge we eksport we import wagtynda ähli kynçylyklary çözmäge kömek edip bileris, kebşirleýiş liniýasynyň ygtybarly hyzmatdaşy bolarys.

52

2, TynoWeld 30 ýyldan gowrak wagt bäri kebşirleýiş kaskalaryny we respiratorlary jemledi, ähli awtoulag garaňky kebşirleýiş kaskalarymyz ösen CE & ANSI & CSA & AS / NZS & RoHs & KCs standartlaryna laýyk gelýär.Kebşirleýiş kaskamyz B synpyny tassyklady we awtoulag garaňky süzgüçlerimiziň optiki synpy iň ýokary optiki synpyň 1/1/1/1 derejesine ýetýär, kebşirleýiş respiratorymyz TH3P synpyny tassyklady. Geçiş wagty Hytaýda iň ýokary 3-nji orunda durýar.

53

3, “Linkoln 4C” linzasy ýaly “Advanced TrueColor” effekti.Hakyky gurşaw ýaly ýokary derejede düşnükli. Bu, ammarymyzda düşüren suratlarym we “TrueColor” -yň gaty gowy görnüşdigini görüp bilersiňiz.

54

4. Awtomatiki kebşirleýiş kaskalary we awtomatiki kebşirleýiş süzgüçleri üçin 1-2 ýyl kepillik hödürleýäris, kaskalary kebşirlemekden soň aladalanmaň.

55

5, TynoWeld kaskalarynyň CE standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin ösen tehnologiýa we enjamlar, synag enjamlary.Köpçülikleýin önümçilik wagtynda azyndan 5 doly barlag prosedurasy.

56

6. TynoWeldiň tejribeli topary bar: Bu ýerde işleýänleriň 90% -i 5 ýyldan gowrak iş tejribesidir, hiliň durnukly bolmagyny üpjün edýär

57

7, Iň möhümi, kaskalary kebşirlemek we dem alyş kebşirleýjilerinde bäsdeşlik bahasy bar.Müşderilerimiziň köpüsi köp ýyllap hyzmatdaşlyk etdik we olar hakykatdanam çykdajyly diýdiler !!!

58