• head_banner_01

Iň ýokary optiki synp 1111 Neýlon awto garaňkylyk

Haryt amaly:

Kebşirleýiş pudagynda gün awto garalaýjy kebşirleme kaskasy giňden ulanylýar.Şahsy gorag enjamy.kebşirleýjiler üçin möhüm gural.Awtomatiki garalama kebşirleýiş kaskasy, kebşirleýjileri goramakda, kebşirlemegiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmakda has möhüm rol oýnaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Bu 1/1/1/1 Düzülip bilýän kölegeli awto garaňkylyk kaskalary, iň gowy ýerine ýetireniňizde batyrgaý grafika bilen ýiti görünýär.Örän ýeňil we ergonomiki taýdan deňagramly bu kaskalar, stressi we ýadawlygy azaltmak bilen bütin gün rahatlygy üpjün edýär.Giňeldilen öň tarap, sizi howpsuz saklap, uçgunlardan we şlaklardan goragy ýokarlandyrýar.Hakyky reňk awto garaňkylyk süzgüji, pudakda iň ýokary bolan optiki aýdyňlyk standartyna 1/1/1/1 laýyk gelýär.4 ark datçigi deňi-taýy bolmadyk örtügi üpjün edýär.Kebşirlemek, üwemek, kesmek we uglerod ýaýlaryny kesmek üçin iň amatly saýlawdyr. Kaskalar gün tehnologiýasy we batareýalar bilen üpjün edilýär we çalt we aňsat sazlamagy üpjün edýän pudagyň iň oňat TynoWeld HG-5 Nylon baş eşigi bilen tamamlanýar.Bu kaskada 1 / 25,000 sekuntda kommutasiýa tizligi bar. Premium Auto Darkening kaskalary CE kepillendirilen we ANSI Z87.1 we CAN / CSA Z94.3 standartlaryna laýyk gelýär.

Aýratynlyklary
Ke Kebşirleýiş kaskasy
♦ Optiki synp: 1/1/1/1
♦ Stepdimsiz düzediş
Kebşirlemek we üwemek we kesmek
CE CE, ANSI, CSA, AS / NZS standartlary bilen

Önümleriň jikme-jiklikleri
hgf (1)

hgf (2)

MOD TN15-ADF8610
Optiki synp 1/1/1/1
Süzgüç ölçegi 110 × 90 × 9mm
Ululygyny görüň 100 × 60mm
Lightagtylyk kölegesi #3
Garaňky kölege Üýtgeýän kölege DIN5-8 / 9-13, Daşarky düwme sazlamasy
Geçiş wagty 1 / 25000S ýagtylykdan garaňkylyga
Awto dikeldiş wagty 0.2 S-1.0S Çalt haýal, daşarky düwme sazlamasy
Duýgurlyga gözegçilik Pesden ýokary, Daşarky düwme sazlamasy
Ark sensory 4
Pes TIG ampleri bahalandyryldy AC / DC TIG,> 5 amper
GRINDING funksiýasy Hawa (# 3)
Kölegäniň aralygy Hawa
ADF Öz-özüňi barlamak Hawa
Pes söweş Hawa (Gyzyl LED)
UV / IR goragy Hemişe DIN16 çenli
Işleýän üpjünçilik Gün öýjükleri we çalşylýan litiý batareýasy (CR2450)
Işletmek / öçürmek Doly awtomat
Material Impactokary täsir derejesi, Neýlon
Temp işle -10 from - + 55 from aralygynda
Temp saklamak -20 ℃ - + 70 from aralygynda
Kepillik 2 ýyl
Standart CE EN175 & EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3
Arza diapazony Taýýar kebşirlemek (SMAW);TIG DC∾TIG Pulse DC;TIG impuls AC;MIG / MAG / CO2;MIG / MAG impuls;Plazma arkasyny kesmek (PAC);Plazma ark kebşirlemek (PAW);Öwürmek.

Bu element hakda
“1/1/1/1 Optiki aýdyňlyk, has gowy aýdyňlyk, hakyky reňk görnüşi
4 sany Premium datçikli 100x60MM uly görüş ölçegi
TIG MIG MMA, ýylmaýjy aýratynlygy bolan plazma programmalary üçin ajaýyp
Kaskany gutudan gysyp bolýar, ulananyňyzdan soň dikelýär ýa-da saç guradyjy çalt dikelmegine kömek edip biler
Cheater obýektiw / ulaldyjy linza laýyk dizaýn ”


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň