• head_banner_01

Kebşirleýji üçin RoHS laýyk awtoulag garaňky kebşirleýiş kellesi PP kaskasy

Haryt amaly:

Kebşirleýiş pudagynda gün awto garalaýjy kebşirleme kaskasy giňden ulanylýar.Şahsy gorag enjamy.kebşirleýjiler üçin möhüm gural.Awtomatiki garalama kebşirleýiş kaskasy, kebşirleýjileri goramakda, kebşirlemegiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmakda has möhüm rol oýnaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
“Auto Darkening” kebşirleýiş kaskasy, gözüňizi we ýüzüňizi adaty kebşirleýiş şertlerinde uçgunlardan, pytraňňy we zyýanly şöhlelerden goramak üçin niýetlenendir.Awto-garaňky süzgüç, ýaý urlanda açyk ýagdaýdan garaňky ýagdaýa awtomatiki üýtgeýär we kebşirleýiş togtadylanda açyk ýagdaýa gelýär.

Aýratynlyklary
♦ Esasy kebşirleýiş kaskasy
♦ Optiki synp: 1/1/1/2
♦ Stepdimsiz düzediş
CE CE, ANSI, CSA, AS / NZS standartlary bilen

Önümleriň jikme-jiklikleri
ADF5000SG 9242 TrueColor

MOD TN08-5000SG
Optiki synp 1/1/1/2
Süzgüç ölçegi 110 × 90 × 9mm
Ululygyny görüň 92 × 42mm
Lightagtylyk kölegesi #3
Garaňky kölege Üýtgeýän kölege DIN9-13, Daşarky düwme sazlamasy
Geçiş wagty 1 / 25000S ýagtylykdan garaňkylyga
Awto dikeldiş wagty 0.2 S-1.0S Çalt haýal, Içki düwme sazlamasy
Duýgurlyga gözegçilik Pesden ýokary, Içki düwme sazlamasy
Ark sensory 2
Pes TIG ampleri bahalandyryldy AC / DC TIG,> 15 amper
GRINDING funksiýasy Hawa (# 3)
Kölegäniň aralygy /
ADF Öz-özüňi barlamak /
Pes söweş /
UV / IR goragy Hemişe DIN16 çenli
Işleýän üpjünçilik Gün öýjükleri we möhürlenen litiý batareýasy
Işletmek / öçürmek Doly awtomat
Material Softumşak PP
Temp işle -10 from - + 55 from aralygynda
Temp saklamak -20 ℃ - + 70 from aralygynda
Kepillik 2 ýyl
Standart CE EN175 & EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3
Arza diapazony Taýýar kebşirlemek (SMAW);TIG DC∾TIG Pulse DC;TIG impuls AC;MIG / MAG / CO2;MIG / MAG impuls;Plazma ark kebşirlemek (PAW);Öwürmek.

Has giňişleýin maglumat:
1. Material: Çyglylyk we çyglylyga garşy polipropilen (PP)
2. Çydamly we ýeňil önümleri kebşirlemek üçin maska
3. Çykyşa çydamly gabyk
4. faceüzüňizi we kelläňizi uçgun bilen goraň
5. Kebşirlemek, kesmek, gaz kesmek we ş.m.
6. El bilen kebşirleme kaskasy, ussatlygy üçin ajaýyp

Näme üçin HangZhou Tyno Electronic Tech Co, Ltd.
1. 1992-nji ýyldan başlap hünärmen öndüriji
Hünär öndürijisi hökmünde ajaýyp önümçilik prosesi bar.Iş eksport etmek boýunça köp ýyllyk tejribämizden soň, ygtybarly we hünärmen toparymyz ýylsaýyn güýçlenýär we hilini hemişe önümçilikde saklaýarys.
2. Esasy önümler
Gün awto-garaňky kebşirleýiş maskasy, Gün awto-garaňky kebşirleýiş äýnegi.
3. Hil
Hiliň uzak wagtlap hyzmatdaşlygyň esasydygyna ynanýarys.Harytlarymyzyň tassyklanan nusga bilen deň boljakdygyna göz ýetirmek üçin berk hil gözegçilik ulgamymyz bar.
Önüm şahadatnamalary: CE / EN 175 & EN 379 ; ANSI Z87.1 ; CSA Z94.3 ; AS / NZS 1337.1 & AS / NZS 1338.1 ; ROHS, ISO9000

Sorag-jogap
1. Şereketiňiz söwda edýärmi ýa-da zawod?
Biz Zawod + söwda
2. Şereketiňiz gorag önümlerini kebşirlemekde näçe wagtlap işleýär?
1992-nji ýyldan başlap, 25 ýyldan gowrak önümçilik we eksport tejribesi.
3. Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
T / T, Söwda kepilligi, L / C ýa-da PayPal.
4. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-10 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, mukdaryna görä 15-20 gün.
5. Şereketiňiz özleşdirmegi kabul edýärmi?
OEM / ODM-ni kabul edýäris.Logotipiňizi çap edip, gaplamany sazlap bilersiňiz.
6. Kompaniýanyňyzyň şahadatnamasy barada näme aýdyp bilersiňiz?
CE EN175 EN379, ANSI Z87.1, AS / NZS 1337.1, CSA Z94.3
7. Töleg şertleriňiz nähili?
Töleg<= 5,000.00 USD, 100% öňünden.Töleg>= 5,000.00 ABŞ dollary, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň